Energetikai szakreferens

2016. december 21-től kötelező egy független energetikai szakreferens igénybe vétele a jelentős energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek számára. A szakreferenseket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál kell bejelenteni.

 

Az energiahatékonysági törvény végrehajtásáról szóló 122/2015 kormányrendelet alapján energetikai szakreferens igénybe vételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, a 100 000 m3 földgázt vagy a 3 400 GJ hőmennyiséget.

 

Részletesebben az energetikai szakreferens feladatai:
a. szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működtetésének figyelemmel kísérésében [EHR 7/A§ (2) a)];
b. javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban [EHR 7/A§ (2) b)];
c. gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról [EHR 7/A§ (2) c)];
d. a gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében [EHR 7/A§ (2) d)];
e. összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz [EHR 7/A§ (2) e)];
f. ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat [EHR 7/A§ (2) f)];
g. közreműködik az EHT 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében.

 

Amennyiben kérdése volna a fentiekkel kapcsolatban, vagy igénybe venné szolgáltatásainkat, keressen minket bizalommal.