Energia audit

Az 2015. évi LVII. energiahatékonyságról szóló törvény alapján a nagyvállalatok először 2015. december 5-ig, majd azt követően négyévente energetikai auditot kötelesek lefolytatni. Nagyvállalatnak az a vállalkozás minősül, amely 250 főnél több személyt foglalkoztat, vagy amelynek éves forgalma meghaladja az 50 millió eurót vagy mérlegfőösszege a 43 millió eurót.

 

Az energetikai audit, illetve a rendszertanúsítás jogszabályi határideje 2015. december 5.-e, de a MEKH, mint eljáró hatóság nem állapít meg bírságot az auditálási kötelezettség elmulasztása miatt 2016. december 31-ig. Attól kezdve az ismételten kivethető bírság mértéke a nagyvállalat nettó árbevételétől függően 10 millió Ft is lehet. Szakszerűtlen, vagy valótlan tartalmú energetikai audit esetén a hatóság felhívja a nagyvállalatot új energetikai audit beszerzésére.

 

A kis- és középvállalkozások támogatásáról szóló törvény szerinti kapcsolódó vagy partnervállalkozás, amelynek végsőenergia-fogyasztása nem éri el a nagyvállalat végsőenergia-fogyasztásának 5%-át, mentesülhet az energia audit végzése alól.

 

A felmentési küszöb csak azon kapcsolódó vagy partnervállalatok esetében értelmezhető, melyek önállóan, egyéb szempontokat tekintve nem minősülnek nagyvállalatnak. A felmentési küszöb szempontjából érintett kapcsolt és partnervállalatok akkor jogosultak a felmentésre az energia auditálási kötelezettség alól, ha a cégcsoport legnagyobb energiafogyasztású vállalatához képest saját végsőenergia-fogyasztása nem haladja meg az 5%-os arányt, azaz nem a cégcsoport egészének végső energiafelhasználásához, hanem a cégcsoporton belül a legnagyobb végsőenergia-fogyasztású vállalat energiafelhasználásához kell viszonyítani a saját végsőenergia-fogyasztását. Az érintett kapcsolódó vagy partner vállalkozásoknak és a cégcsoport legnagyobb energiafelhasználású vállalatának nyilatkozatot kell küldenie az MEKH-nek arra vonatkozóan, hogy fennállnak-e az 5%-os felmentési küszöb feltételei.

 

Cégünk vállalja a 2015. évi LVII. energiahatékonyságról szóló törvény szerinti energiairányítási rendszer kiépítésében való tanácsadást, (ISO 50001) illetve az energetikai audit teljes körű lebonyolítását az MSZ EN 16247 szerint.

 

Ha Önök is a nagyvállalati kategóriába esnek, és még nem készítettek Energia Auditot, úgy készséggel állunk rendelkezésükre egy előre egyeztetett időpontban.

 

 

Szabályozási információk: http://www.mekh.hu/energiahatekonysag-villamos-energia